Η Ουκρανία σχεδιάζει να υιοθετήσει τους νέους κανονισμούς της ΕΕ για τα κρύπτο

Λίγο μετά την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για τις αγορές κρύπτο περιουσιακών στοιχείων (MiCA), οι ουκρανικές ρυθμιστικές αρχές δήλωσαν δημοσίως ότι θα υιοθετήσουν τη νομοθετική δέσμη και στη χώρα τους.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της φορολογικής επιτροπής της Ουκρανίας, Yaroslav Zheleznyak, δήλωσε στο κανάλι του στο Telegram στις 20 Απριλίου ότι “Εμείς, μαζί με τους συναδέλφους από την NKCPFR [Εθνική Επιτροπή για τις Κινητές Αξίες και τη Χρηματιστηριακή Αγορά] και άλλες ρυθμιστικές αρχές, εργαζόμαστε ήδη για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της MiCA για να καταστήσουμε τα κρύπτο περιουσιακά στοιχεία νόμιμα στην Ουκρανία”.

Ο Yurir Boyko, μέλος της NKCPFR, δήλωσε: “Είμαι βέβαιος ότι η Ουκρανία θα είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό στην εθνική νομοθεσία”.

Η εισαγωγή της MiCA σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο για τη βιομηχανία κρύπτο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η MiCA είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονων προσπαθειών των Ευρωπαίων φορέων χάραξης πολιτικής για την εισαγωγή ενιαίων κανονισμών και τη δημιουργία τυποποιημένων κανόνων για τα περιουσιακά στοιχεία κρύπτο σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς οι επιχειρήσεις κρύπτο πρέπει επί του παρόντος να συμμορφώνονται με 27 διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Η εφαρμογή της MiCA αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των νεοσύστατων επιχειρήσεων στην ΕΕ, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς τους σε σύγκριση με τους μη ρυθμιζόμενους ανταγωνιστές τους.

Παρά την ανάγκη οι νομοθέτες της ΕΕ να διεξάγουν ακόμη νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους για της MiCA, καθώς και να δημοσιεύσουν το νομοσχέδιο στην εφημερίδα της ΕΕ, διάφοροι ενδιαφερόμενοι στον κλάδο των κρύπτο αντέδρασαν θετικά στην εξέλιξη αυτή.

Η κίνηση της Ουκρανίας να υιοθετήσει τους κανονισμούς της ΕΕ έρχεται με φόντο το γεγονός ότι η ανατολικοευρωπαϊκή χώρα θα λάβει καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ τον Ιούνιο του 2022. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές “αναγνώρισαν τις σημαντικές προσπάθειες που έχει επιδείξει η Ουκρανία για την επίτευξη των στόχων που διέπουν το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ”.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις Crypto ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Author: Dimitrios Alexandridis

Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: