Το ΔΝΤ διερευνά τη φορολόγηση των κρύπτο περιουσιακών στοιχείων, προσφέρει περιορισμένες λύσεις για την είσπραξη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναγνώρισε ότι οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Το έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ υπογραμμίζει την πολύπλοκη φύση των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ημι-ανωνυμίας τους, του διττού ρόλου τους ως επενδύσεων και μέσων πληρωμής και της υψηλής μεταβλητότητας, τα οποία δημιουργούν δυσκολίες για τους φοροεισπράκτορες πέραν των σημερινών δυνατοτήτων τους. Σημειώνει επίσης την έλλειψη συναίνεσης σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, δεδομένων των ποικίλων χαρακτηριστικών τους, καθώς και το γεγονός ότι τα φορολογικά συστήματα σχεδιάστηκαν πριν από την εμφάνιση της τεχνολογίας blockchain και του φάσματος των περιουσιακών στοιχείων που έχει δημιουργήσει.

Ενώ τα κρυπτονομίσματα δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τη φοροδιαφυγή λόγω των υψηλών αμοιβών και της αστάθειάς τους, το έγγραφο προτείνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων για τη συλλογή φόρων από τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσε να επιτρέψει τη “διορθωτική” φορολόγηση για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων των κρυπτονομισμάτων στους μακροοικονομικούς παράγοντες και τη συμβολή στους οικολογικούς στόχους. Ωστόσο, πρέπει να διερευνηθούν περισσότεροι μηχανισμοί και προσεγγίσεις, όπως η πράσινη φορολογία.

Το έγγραφο παραθέτει έρευνα σχετικά με τις συναλλαγές κρύπτο και την αντίδραση της αγοράς στις οδηγίες των φορολογικών αρχών, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις πιθανής φοροδιαφυγής. Παρά τον τεράστιο όγκο των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τις συναλλαγές κρύπτο, υπάρχει έλλειψη αναλυτικών εργασιών και εμπειρικών στοιχείων στον τομέα αυτό. Η δημοτικότητα των κρύπτο στις αναδυόμενες οικονομίες δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις, ιδίως εκεί όπου η τεχνολογία συλλογής είναι περιορισμένη. Ακόμη και σε περιπτώσεις κατάσχεσης κρύπτο, όπως από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται παραμένουν ασαφείς.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των μεγάλων κατόχων κρύπτο (φάλαινες) και των μικρών κατόχων απαιτεί επίσης ξεχωριστή αντιμετώπιση. Ο κατάλληλος φορολογικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένων επιλογών όπως ένας κατ’ αποκοπήν φόρος στις ανώνυμες συναλλαγές, είναι ζωτικής σημασίας. Η πρόκληση δεν έγκειται στην ίδια την ανωνυμία αλλά στην τεχνολογία που εμποδίζει τις φορολογικές αρχές να εισέλθουν στο blockchain.

Η τεχνολογία Distributed ledger, όπως το blockchain, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για τη φορολογική διοίκηση, με τη δυνητική χρήση έξυπνων συμβάσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον φόρο προστιθέμενης αξίας και την επιβολή της παρακράτησης στην πηγή. Τα κεντρικά ανταλλακτήρια προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για φορολογική συμμόρφωση σε σύγκριση με τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια, αν και η εφαρμογή τους απαιτεί περαιτέρω εργασία. Το έγγραφο υποστηρίζει ότι τα υποχρεωτικά μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη γνώση του πελάτη σας από μόνα τους δεν επαρκούν για σκοπούς υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Για να αυξηθεί η φορολογική συμμόρφωση, το ΔΝΤ προτείνει την επιβολή μεγαλύτερων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τους Crypto Mininers. Η φορολογία πωλήσεων και η φορολογία προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα έχουν ληφθεί ελάχιστα υπόψη μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ασυνέπειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: