Τι είναι το DCA Spot και πώς λειτουργεί

Τι είναι ο DCA του Spot;

Ο μέσος όρος κόστους δολαρίου (DCA) είναι μια στρατηγική επενδύσεων που προϋποθέτει την τακτική αγορά και πώληση ισόποσων περιουσιακών στοιχείων σε διαφορετικές τιμές. Στόχος της είναι η επίτευξη μιας καλύτερης μέσης τιμής για το επιλεγμένο ζεύγος συναλλαγών και η μείωση του αντίκτυπου της μεταβλητότητας της αγοράς. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DCA Spot της Binance για να αγοράζετε ή να πουλάτε αυτόματα ένα καθορισμένο ποσό περιουσιακών στοιχείων σε μια καθορισμένη απόκλιση τιμής σε μια καθορισμένη συχνότητα.

Διαφορές μεταξύ Spot Grid και DCA Spot

πώς γίνεται η διαμόρφωση ενός DCA Spot;

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και κάντε κλικ στην επιλογή [Συναλλαγή] – [Bot συναλλαγών].

Κάντε κλικ στο [DCA Spot].

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της Binance, μεταβείτε στη [Συναλλαγή] και πατήστε [Bot συναλλαγών] – [DCA Spot].

2. Θα ανακατευθυνθείτε στη διεπαφή συναλλαγών DCA Spot. Επιλέξτε ένα ζεύγος συναλλαγών, για παράδειγμα, BTC/USDT. 

Στη συνέχεια, μεταβείτε στο πλαίσιο παραμέτρων στα δεξιά. Επιλέξτε τη λειτουργία [Αγορά Token A] ή [Πώληση Token A].

Σημείωση: Το Token που εμφανίζεται αλλάζει ανάλογα με το ζεύγος συναλλαγών που έχει επιλεγεί. Αφού χρησιμοποιούμε το BTC/USDT ως παράδειγμα, το Token A είναι BTC και θα δείτε τις επιλογές [Αγορά BTC] και [Πώληση BTC].

2.1. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία [Αγορά Token A] , η επένδυσή σας θα χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο προσφοράς (USDT). Θα χρειαστείτε ένα επαρκές υπόλοιπο USDT στο πορτοφόλι Spot για να δημιουργήσετε το bot συναλλαγών.

2.2. Εάν επιλέξετε τη λειτουργία [Πώληση Token A] , η επένδυσή σας θα χρησιμοποιήσει το βασικό περιουσιακό στοιχείο (BTC). Θα χρειαστείτε ένα επαρκές υπόλοιπο BTC στο πορτοφόλι Spot για να δημιουργήσετε το bot συναλλαγών. 

3. Εισαγάγετε ένα ποσοστό απόκλισης τιμής ανά εντολή και ένα ποσοστό Take Profit. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σταθερό ή trailing για το ποσοστό Take Profit. 

4. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το ποσό της επένδυσής σας τόσο για τη βασική εντολή όσο και για την εντολή DCA και τον αριθμό των μέγιστων εντολών DCA. Κάντε κλικ στη [Δημιουργία]. Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία της εντολής και κάντε κλικ στην [Επιβεβαίωση] για να συνεχίσετε. 

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να ορίσετε σύνθετες παραμέτρους, όπως τιμή ενεργοποίησης, πολλαπλασιαστή απόκλισης τιμής, πολλαπλασιαστή όγκου εντολής DCA, περίοδο προσωρινής διακοπής μεταξύ των γύρων, κατώτερο και ανώτερο εύρος τιμών και Stop Loss.

5. Για να ελέγξετε τις εντολές και το ιστορικό DCA Spot, μεταβείτε στην καρτέλα [Εκτέλεση] ή [Ιστορικό].

Κάντε κλικ στο εικονίδιο εντολής δίπλα σε μια εντολή για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα πληροφοριών. Εδώ μπορείτε να δείτε το κέρδος σας, τις παραμέτρους, τον τωρινό γύρο DCA και το ιστορικό συναλλαγών.

6. Για να δείτε τα bot συναλλαγών σας, μεταβείτε στο [Πορτοφόλι] – [Επισκόπηση] και κάντε κλικ στην επιλογή [Πορτοφόλι bot συναλλαγών].

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ DCA Spot και αυτόματης επένδυσης;
Παρόλο που τόσο το DCA Spot όσο και η αυτόματη επένδυση έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν μια καλύτερη μέση τιμή για το επιλεγμένο Token, το DCA Spot είναι ένα bot συναλλαγών που σας βοηθά να αγοράσετε ή να πουλήσετε επιλεγμένα Token. Η αυτόματη επένδυση σάς βοηθάει μόνο να αγοράζετε τακτικά το επιλεγμένο Token, δεν διευκολύνει την πώληση των Token (δηλαδή τη συναλλαγή). 

2. Λεπτομερής περιγραφή κάθε παραμέτρου

 • Απόκλιση τιμής: Το ποσοστό διαφοράς τιμής που ενεργοποιεί τις εντολές DCA
 • Take Profit: Το ποσοστό κέρδους στόχου με βάση τη μέση τιμή (πριν από τον τερματισμό του bot συναλλαγών).
  • Η επιλογή [Σταθερό] είναι προεπιλεγμένη. Μόλις το bot συναλλαγών φτάσει στο ποσοστό Take Profit, θα ενεργοποιήσει μια εντολή πώλησης και το bot συναλλαγών θα τερματιστεί. 
  • Εάν επιλέξετε [Trailing], θα δεσμεύσει το κέρδος δίνοντας τη δυνατότητα στο bot συναλλαγών να παραμείνει ανοιχτό και να συνεχίσει να αποκομίζει κέρδη όσο η τιμή κινείται προς την επιλεγμένη κατεύθυνση και λειτουργία. Όταν το bot συναλλαγών κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα ενεργοποιήσει μια εντολή πώλησης και το bot συναλλαγών θα τερματιστεί. Σημείωση: Το [Trailing] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για ορισμένα ζεύγη συναλλαγών. 
 • Βασική εντολή: Το αρχικό ποσό της επένδυσης στο οποίο δεν θα υπάρξει υπέρβαση. 
 • Εντολή DCA: Το ακόλουθο ποσό επένδυσης στο οποίο δεν θα υπάρξει υπέρβαση.
 • Μέγιστο DCA: Ο μέγιστος αριθμός εντολών DCA που θα υποβληθούν ανά γύρο.

Σύνθετες ρυθμίσεις παραμέτρων

 • Τιμή ενεργοποίησης: Η τιμή του Token που θα τερματίσει το bot συναλλαγών. 
 • Πολλαπλασιαστής απόκλισης τιμής: Πολλαπλασιάζει τη διαφορά τιμής στο ποσοστό στο οποίο θα υποβληθούν οι εντολές DCA. 
 • Πολλαπλασιαστής όγκου εντολής DCA: Πολλαπλασιάζει το επόμενο ποσό επένδυσης. 
 • Περίοδος προσωρινής διακοπής μεταξύ των γύρων: Χρόνος διακοπής ανάμεσα σε κάθε γύρο εκτέλεσης.
 • Κατώτερο και ανώτερο εύρος τιμών: Το εύρος τιμών της βασικής εντολής του επιλεγμένου Token που το bot συναλλαγών θα εκτελεί μόνο εντός αυτού του εύρους. Σημείωση: Για διαδοχικούς γύρους, η βασική εντολή που εκτελείται μπορεί να αποκλίνει από το εύρος τιμών λόγω της μεταβλητότητας της αγοράς. 
 • Stop-Loss: Ένα ποσοστό Stop-Loss που κάνει το bot συναλλαγών να σταματήσει και να τερματιστεί.

3. Πώς υπολογίζονται οι προμήθειες;

Το DCA Spot χρησιμοποιεί τα ποσοστά προμηθειών συναλλαγών Spot. Δεν χρεώνονται επιπλέον προμήθειες. Για το ιστορικό παρακράτησης προμηθειών BNB, επισκεφτείτε την ενότητα [Ιστορικό επιστροφών προμηθειών].

4. Ποιο πορτοφόλι χρησιμοποιεί το DCA Spot;
Το DCA Spot θα μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία από το πορτοφόλι Spot στο πορτοφόλι του bot συναλλαγών για να εκτελεστεί το bot συναλλαγών.

5. Τι συμβαίνει όταν τερματίζεται το DCA Spot;

Όλα τα βασικά νομίσματα θα πωλούνται αυτόματα στην τιμή αγοράς. Μόλις πωληθούν, τα κεφάλαια που έχουν χρησιμοποιηθεί θα ξεκλειδωθούν και θα είναι διαθέσιμα για χρήση. Τα κεφάλαιά σας θα μεταφερθούν στο πορτοφόλι Spot σας.

6. Πώς υπολογίζεται το κέρδος εάν ακυρώσω ή κλείσω με μη αυτόματο τρόπο το DCA Spot;
Όλα τα κέρδη θα διακανονιστούν αμέσως στην τιμή αγοράς. Τα κέρδη θα υπολογίζονται με βάση τη διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής και των τιμών της αγοράς. Για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με το κέρδος σας για το DCA Spot, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα πληροφοριών. 

7. Γιατί τερματίζεται ή ακυρώνεται το DCA Spot μου;

Στους πιθανούς λόγους περιλαμβάνονται:

 • Η τιμή αγοράς έφτασε την τιμή εναύσματος stop που έχετε ορίσει,
 • Το νόμισμα στο bot συναλλαγών σας έχει καταργηθεί από λίστα ή θα καταργηθεί σύντομα.
 • Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο στην περιοχή σας.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις Crypto ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Author: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: