Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή παρουσιάζει σχέδιο πλαισίου για τους παρόχους υπηρεσιών κρύπτο περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές MiCA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), ο ρυθμιστικός φορέας που εποπτεύει τις χρηματοπιστωτικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίασε ένα συμβουλευτικό έγγραφο που εισάγει τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για τους παρόχους υπηρεσιών κρύπτο περιουσιακών στοιχείων (CASPs) στο πλαίσιο των αγορών κρύπτο περιουσιακών στοιχείων (MiCA). Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί το πρώτο από μια σειρά τριών συμβουλευτικών πακέτων που σχεδιάζει να εκδώσει η ESMA.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές MiCA, οι CASP που έχουν ήδη λάβει άδεια θα θεωρείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δυνατότητες για να προσφέρουν υπηρεσίες κρύπτο περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες μέσω κοινοποιήσεων στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) των αντίστοιχων χωρών τους. Το έγγραφο διαβούλευσης ζητά σχόλια σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα για τις εν λόγω κοινοποιήσεις CASP.

Το συμβουλευτικό έγγραφο της ΕΑΚΑΑ καλεί επίσης να διατυπώσει σχόλια σχετικά με τα ρυθμιστικά και τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις αιτήσεις αδειοδότησης CASP, τις διαδικασίες χειρισμού καταγγελιών και τη διαχείριση και πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων. Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ ζητά σχόλια σχετικά με τα τεχνικά της πρότυπα για τις γνωστοποιήσεις προς τις ΕΑΑ από οντότητες που προτίθενται να αποκτήσουν μετοχές ενός CASP.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στο έγγραφο διαβούλευσης έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Μετά την περίοδο συλλογής σχολίων, η ΕΑΚΑΑ σχεδιάζει να καταρτίσει οριστικοποιημένα πρότυπα, τα οποία στη συνέχεια θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2024, όπως ορίζει η MiCA. Η δεύτερη συμβουλευτική δέσμη αναμένεται να εκδοθεί τον Οκτώβριο, ενώ η τρίτη θα ακολουθήσει το πρώτο τρίμηνο του 2024, ευθυγραμμιζόμενη με τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στο πλαίσιο MiCA.

Εκτός από τα συγκεκριμένα θέματα που εξετάζονται στο έγγραφο, η ΕΑΚΑΑ συμπεριέλαβε τέσσερις ευρύτερες ερωτήσεις για να συγκεντρώσει πληροφορίες από τους ερωτηθέντες. Στόχος του οργανισμού είναι να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των τρεχουσών και σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων στις αγορές κρύπτο περιουσιακών στοιχείων της ΕΕ, προωθώντας τις γνώσεις του σχετικά με τη δυναμική και τη μελλοντική ανάπτυξη των εν λόγω αγορών. Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές, όπως ο προβλεπόμενος κύκλος εργασιών, ο αριθμός των white papers που οι ερωτηθέντες προβλέπουν να δημοσιεύσουν και η χρήση των συναλλαγών εντός και εκτός αλυσίδας.

Η MiCA, η οποία έλαβε έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Απριλίου, πρόκειται να εφαρμοστεί σταδιακά μεταξύ 2024 και 2025, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τη ρύθμιση του οικοσυστήματος των κρύπτο περιουσιακών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: