Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προτρέπει την ταχεία εφαρμογή των προτύπων Stablecoin

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για τους επερχόμενους κανονισμούς στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) κάλεσε τους εκδότες stablecoin να συμμορφωθούν εθελοντικά με συγκεκριμένες “κατευθυντήριες αρχές” όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων και την προστασία των καταναλωτών.

Στις 12 Ιουλίου, η ΕΑΤ δημοσίευσε την αρχική δέσμη μέτρων για δημόσια ανατροφοδότηση, προκειμένου να παράσχει σαφήνεια σχετικά με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον κανονισμό για τις αγορές κρύπτο (MiCA), ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιουνίου 2024. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν διατάξεις όπως ένα διαρκές δικαίωμα εξαγοράς και κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό των παραπόνων των πελατών.

Η έγκριση του MiCA από το Συμβούλιο Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο, καθώς έγινε το πρώτο ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο στον κόσμο για τη διαπραγμάτευση κρύπτο περιουσιακών στοιχείων όπως το Bitcoin και το Ether, καθώς και για την έκδοση σταθερών νομισμάτων όπως το USDT.

Με την υιοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου, η ΕΑΤ αναμένει αύξηση της έκδοσης stablecoin τους επόμενους μήνες και προτρέπει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις κατευθυντήριες αρχές της σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων πριν από την εφαρμογή των κανονισμών.

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, σκοπός της δήλωσης αυτής είναι να ενθαρρύνει την έγκαιρη προετοιμασία για την εφαρμογή του MiCA, με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ανατρεπτικές προσαρμογές των επιχειρηματικών μοντέλων αργότερα, την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης και τη διευκόλυνση της προστασίας των καταναλωτών.

Σε μια άλλη ρυθμιστική εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) της ΕΕ εισήγαγε σχέδιο κανόνων για τους παρόχους υπηρεσιών κρύπτο περιουσιακών στοιχείων (CASP). Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην αδειοδότηση των CASPs, διασφαλίζοντας παράλληλα τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και των δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης, αποτρέποντας τη συγχώνευση κεφαλαίων πελατών και εταιρειών, όπως παρατηρήθηκε στην περίπτωση της FTX.

Ωστόσο, οι κανονισμοί της ESMA, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025, δεν περιλαμβάνουν σχέδιο αποζημίωσης για τους πελάτες που υφίστανται ζημίες από επενδύσεις σε μη καλυμμένα κρύπτο περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, τον Οκτώβριο, η ΕΑΤ σχεδιάζει να δημοσιεύσει μια δεύτερη σειρά σχεδίων κατευθυντήριων γραμμών που θα αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους εκδότες stablecoin και θα παρέχουν συστάσεις σχετικά με τον χειρισμό των εξαγορών stablecoin σε ασταθείς αγορές.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: