Η Νομική Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστής νομικής κατηγορίας για τα κρυπτονομίσματα

Η Νομική Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε διάφορες συστάσεις για την αντιμετώπιση των νομικών προκλήσεων που θέτουν τα κρυπτονομίσματα και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο της ανάλυσής της, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία μιας ξεχωριστής νομικής κατηγορίας για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, αναγνωρίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους και παρέχοντάς τους την κατάλληλη νομική προστασία.

Η προτεινόμενη κατηγορία προσωπικών περιουσιακών στοιχείων θα περιλάμβανε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων και των (nonfungible tokens – NFTs). Η Επιτροπή πιστεύει ότι το κοινό δίκαιο θα πρέπει να καθορίζει τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, επιτρέποντας μια ευέλικτη και διαφοροποιημένη προσέγγιση.

Πέραν της νέας νομικής κατηγορίας, η Επιτροπή Δικαίου συνέστησε τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τον κλάδο, η οποία θα αποτελείται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες, νομικούς, ακαδημαϊκούς και δικαστές. Η εν λόγω ομάδα θα προσφέρει μη δεσμευτικές συμβουλές στα δικαστήρια για διάφορα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα των κρυπτονομισμάτων, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών του τομέα.

Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας και της εκτέλεσης των συμφωνιών εξασφάλισης που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η Επιτροπή πρότεινε την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου νομικού πλαισίου. Το εν λόγω πλαίσιο θα παρέχει σαφήνεια και καθοδήγηση για τα μέρη που συνάπτουν συμφωνίες εξασφάλισης, διασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών αντιμετωπίζονται δεόντως.

Τέλος, η Νομική Επιτροπή προτείνει νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου για τις συμφωνίες χρηματοοικονομικής ασφάλειας του 2003 σε συγκεκριμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό θα παρείχε ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τις συμφωνίες παροχής ασφάλειας που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, παρέχοντας στα μέρη μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις συναλλαγές τους.

Η επανεξέταση των νομικών προκλήσεων γύρω από τα κρυπτονομίσματα και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία από τη Νομική Επιτροπή ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι προτεινόμενες συστάσεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στην παροχή ενός ισχυρού νομικού πλαισίου που θα εξισορροπεί την ανάγκη για καινοτομία και την προστασία των επενδυτών.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν επίσης σχέδια για αυστηρότερη ρύθμιση του τομέα των κρυπτονομισμάτων, με έμφαση στην καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα. Τα μέτρα αυτά αντανακλούν τη δέσμευση της κυβέρνησης να διασφαλίσει την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εντός της χώρας.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις Crypto ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Author: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: