Παγκόσμιο Πλαίσιο Κρύπτο: Η FSB ολοκληρώνει συστάσεις για ρύθμιση

Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), ένας διεθνής οργανισμός που εποπτεύει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ολοκλήρωσε τις συστάσεις του για ένα παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα. Οι κατευθυντήριες γραμμές, που παρουσιάστηκαν στις οικονομίες της G20, βασίζονται στην αρχή “ίδια δραστηριότητα, ίδιος κίνδυνος, ίδια ρύθμιση”.

Στις 17 Ιουλίου, το FSB δημοσίευσε ένα δημόσιο σημείωμα μαζί με δύο ξεχωριστά έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών. Οι συστάσεις αποτελούνται από υψηλού επιπέδου κατευθυντήριες γραμμές για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων γενικά, καθώς και από αναθεωρημένες συστάσεις ειδικά για τα παγκόσμια stablecoins-σταθερά νομίσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις δικαιοδοσίες.

Σύμφωνα με το FSB, οι πλατφόρμες κρύπτο θα πρέπει να διασφαλίζουν τον διαχωρισμό των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων των πελατών από τα δικά τους κεφάλαια και να θεσπίζουν σαφή διαχωρισμό των λειτουργιών για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων. Οι ρυθμιστικές αρχές καλούνται να προωθήσουν τη στενή διασυνοριακή συνεργασία και να παρέχουν εποπτεία στο πλαίσιο αυτό.

Το FSB αναγνωρίζει επίσης τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καλώντας τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές να αποτρέψουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τον εντοπισμό υπεύθυνων ή συνδεδεμένων οντοτήτων, ιδίως σε πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Μία από τις συστάσεις υψηλού επιπέδου τονίζει ότι οι αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα δεδομένα για την εκπλήρωση των ρυθμιστικών και εποπτικών εντολών τους.

Όσον αφορά τα παγκόσμια stablecoins, το FSB υπογραμμίζει την ανάγκη οι εκδότες stablecoins να διαθέτουν αναγνωρίσιμες και υπεύθυνες νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποτελούν “όργανο διακυβέρνησης”. Αναφέρει επίσης ότι οι εκδότες θα πρέπει να διατηρούν αποθεματικά στοιχεία ενεργητικού σε ελάχιστη αναλογία 1:1, εκτός εάν υπόκεινται σε απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ισοδύναμες με εκείνες των εμπορικών τραπεζών.

Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές υποδηλώνουν ότι οι εκδότες παγκόσμιων stablecoins ενδέχεται να υποχρεούνται να λαμβάνουν άδειες λειτουργίας σε κάθε δικαιοδοσία. Το FSB συνιστά στις αρχές να επιτρέπουν τη λειτουργία ενός παγκόσμιου διακανονισμού σταθερών νομισμάτων μόνο εάν πληροί όλες τις ρυθμιστικές και εποπτικές απαιτήσεις της δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης θετικής έγκρισης.

Το FSB σχεδιάζει να αξιολογήσει την εφαρμογή των συστάσεών του σε παγκόσμιο επίπεδο έως το τέλος του 2025. Τον Σεπτέμβριο του 2023, θα δημοσιεύσει κοινή έκθεση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προς τη G20, εστιάζοντας στις υφιστάμενες πολιτικές και τα ρυθμιστικά ζητήματα.

Πρόσφατα, η Ένωση Χρηματοπιστωτικών Αγορών στην Ευρώπη (AFME) αναφέρθηκε στη στάση του FSB, προτρέποντας τους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπεριλάβουν την αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) στο πρώτο πλαίσιο κρύπτο σε επίπεδο ΕΕ.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: