Η Ευρώπη αντλεί έμπνευση από τη στρατηγική Crypto του Gary Gensler: Μια προληπτική στάση ενάντια σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα

Οι πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις της Ευρώπης στον χώρο των κρύπτο ενδέχεται να έχουν πιο εκτεταμένες επιπτώσεις στη νομοθεσία περί κινητών αξιών από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) παρουσίασε μια νέα έκθεση, η οποία υποδηλώνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις κρύπτο ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για τις κινητές αξίες, και όχι μόνο να τηρούν τους προσαρμοσμένους νόμους για την κρυπτογράφηση που περιγράφονται στον προτεινόμενο κανονισμό για τις αγορές κρύπτο περιουσιακών στοιχείων (MiCA).

Νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι αυτή η κατηγοριοποίηση των κινητών αξιών θα μπορούσε να εισάγει ένα πιο δικαστικό ρυθμιστικό τοπίο, θυμίζοντας την προσέγγιση του Γκάρι Γκένσλερ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η οποία επικρίθηκε ότι αποτελεί μια μορφή ρύθμισης μέσω επιβολής.

Ο Andrea Pantaleo, ειδικός σε θέματα ρύθμισης των κρύπτο και δικαστικών διαφορών στην DLA Piper, προειδοποιεί για πιθανές καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά έργα, δηλώνοντας: “Θα μπορούσε να επιβραδύνει ορισμένα έργα στην Ευρώπη”.

Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η συμμόρφωση με τους νόμους περί κινητών αξιών θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο δύσκολη για τους οργανισμούς κρύπτο και αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) σε σύγκριση με την τήρηση των επικείμενων κανονισμών MiCA. Το MiCA, που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ αργότερα φέτος, έχει επικροτηθεί για την επίτευξη σαφήνειας στον κλάδο των κρύπτο, αλλά φαίνεται ότι τα θεμέλια για αυτό το εξατομικευμένο πλαίσιο θα μπορούσαν να στηριχθούν σε μεγάλο βαθμό στους υφιστάμενους νόμους περί κινητών αξιών.

Η σύσταση της ΕΑΚΑΑ να αξιολογείται τα κρύπτο κατά περίπτωση, απηχεί την ανοικτή ερμηνεία των κινητών αξιών που παρατηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ η ΕΕ χρησιμοποιεί πιο περίπλοκες κατηγοριοποιήσεις για τις κινητές αξίες, παρόμοιες με το Howey Test στις ΗΠΑ, ο ευρύς ορισμός των κινητών αξιών παραμένει κοινός τόπος.

Προκύπτουν ανησυχίες ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει μάρτυρας ενός κύματος αγωγών κατά παρόχων υπηρεσιών, αντικατοπτρίζοντας την κατάσταση στις ΗΠΑ, όπου μεγάλα ανταλλακτήρια κρύπτο όπως οι Binance, Coinbase, Ripple και Kraken έχουν αντιμετωπίσει αγωγές για υποτιθέμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Σε μια προσπάθεια να καθορίσουν τη συμμόρφωση, οι εκδότες και οι επιχειρήσεις κρύπτο ενδέχεται να χρειαστεί να συνεργαστούν στενότερα με τις εθνικές αρχές, γεγονός που οδηγεί σε πιθανές διαφορές στην ερμηνεία μεταξύ των διαφόρων χωρών. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του MiCA και τον βαθμό συνέπειας μεταξύ των εθνικών δικαιοδοσιών.

Η έκθεση της ESMA αναγνωρίζει την έλλειψη καθολικά υιοθετημένης εφαρμογής του ορισμού του “χρηματοπιστωτικού μέσου” σύμφωνα με την MiFID στην ΕΕ. Αυτό εισάγει το ενδεχόμενο πρακτικών προκλήσεων κατά την ταξινόμηση των κρύπτο περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της MiCA. Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να παλέψουν με τον προσδιορισμό της κατάλληλης κατηγορίας βάσει αποκλινόντων κριτηρίων από διαφορετικούς νόμους.

Η Elizaveta Palaznik, ανεξάρτητη σύμβουλος που ειδικεύεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα κρύπτο, επισημαίνει τον κίνδυνο ρυθμιστικού αρμπιτράζ, όπου οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα εφαρμόζει τους κανονισμούς. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες χώρες να επιβάλλουν αυστηρότερους κανονισμούς στα κρύπτο περιουσιακά στοιχεία από άλλες.

Η διαβούλευση της ESMA ζητά πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση των κρύπτο περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της MiCA ή των υφιστάμενων νόμων περί κινητών αξιών, όπως η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων II (MiFID II). Ενώ οι δύο νόμοι μοιράζονται ομοιότητες, η MiFID II επιβάλλει αυστηρότερες απαιτήσεις στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ο Palaznik τονίζει ότι η έκδοση ενός περιουσιακού στοιχείου σε ένα blockchain δεν το θέτει αυτόματα υπό την MiCA, προτρέποντας για μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Η προτεινόμενη από την ESMA αξιολόγηση κατά περίπτωση εξαρτάται από κριτήρια που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τα δικαιώματα που συνδέονται με τα κρύπτο περιουσιακά στοιχεία. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο συμπεριφέρεται όπως τα παραδοσιακά ομόλογα ή οι μετοχές, ενδέχεται να εμπίπτει στην MiFID και όχι στη MiCA.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ESMA, οι οποίες είναι ανοικτές για σχόλια έως τις 29 Απριλίου, υποδηλώνουν μια ευέλικτη και προσαρμόσιμη προσέγγιση. Η έκθεση εισάγει την έννοια του “hybrid token” για περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, επιτρέποντας μια πιο προσαρμοσμένη ανάλυση εντός του κλάδου.

Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, βρείτε μας στο Twitter και στις Ειδήσεις ή εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube .

Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα; Αφήστε μας το σχόλιο σας από κάτω! Πάντα μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!

Αρθρογράφος: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Προτεινόμενα άρθρα:

Ετικέτες:

Μοιράσου τη Δημοσίευση: