Οι χρήστες του πορτοφολιού Telegram μπορούν τώρα να αγοράζουν, να αποσύρουν και να ανταλλάσσουν Bitcoin

Οι χρήστες της ευρέως χρησιμοποιούμενης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram έχουν τώρα τη δυνατότητα να αγοράζουν, να αποσύρουν και να ανταλλάσσουν Bitcoin (BTC). Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το ρομπότ Wallet και οι συναφείς υπηρεσίες του, οι οποίες επιτρέπουν αυτές τις λειτουργίες, δημιουργήθηκαν από τρίτους, σε αντίθεση με το ότι αναπτύχθηκαν από την ίδια την Telegram. […]