Το νομοσχέδιο “Proof of Reserve” περνά στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας ενέκρινε νομοσχέδιο που θα απαιτούσε από τα ανταλλακτήρια κρύπτο να διατηρούν αποθεματικά “σε ποσό επαρκές για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων προς τους πελάτες” στις 20 Απριλίου. Εάν το νομοσχέδιο περάσει από τη Γερουσία και λάβει την υπογραφή του κυβερνήτη, θα μπορούσε να γίνει νόμος από την 1η Σεπτεμβρίου […]