Η National Futures Association προσθέτει κανόνες για τα μέλη που χειρίζονται ψηφιακά στοιχεία

Η National Futures Association (NFA) — ο οργανισμός αυτορρύθμισης των Ηνωμένων Πολιτειών για τις αγορές παραγώγων — εξέδωσε έναν νέο κανόνα συμμόρφωσης που αφορά τη συμπεριφορά των μελών. Ο νέος κανόνας συμπληρώνει τις απαιτήσεις που εκδόθηκαν το 2018. Η NFA έχει «παραπάνω από 100» μέλη που εμπλέκονται σε δραστηριότητες με εμπορεύματα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά δεν […]