Οι τράπεζες του Πακιστάν συμφωνούν για την ανάπτυξη συστήματος KYC που βασίζεται σε blockchain

Η εθνική τραπεζική πλατφόρμα eKYC που βασίζεται στην αλυσίδα μπλοκ στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράλληλα στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ένωση Τραπεζών του Πακιστάν (PBA) — μια ομάδα 31 παραδοσιακών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στο Πακιστάν — υπέγραψε την ανάπτυξη μιας βασισμένης σε blockchain πλατφόρμας  Know Your […]