Το Ίδρυμα Celo και το Google Cloud συνεργάζονται για την υποστήριξη βιώσιμων νεοσύστατων επιχειρήσεων Web3

Το Ίδρυμα Celo συνεργάζεται με την Google Cloud για να υποστηρίξει έργα που είναι εναρμονισμένα με την αποστολή στο οικοσύστημα blockchain της Celo και να προωθήσει την έγκαιρη υιοθέτηση των υπηρεσιών Google Cloud. Η συνεργασία πρόκειται να επιτρέψει στους ιδρυτές που βασίζονται στο Celo να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσεις για τη χρήση του Google Cloud […]