Η γερμανική dwpbank θα προσφέρει συναλλαγές Bitcoin σε 1.200 θυγατρικές τράπεζες σε νέα πλατφόρμα

Η Deutsche WertpapierService Bank (dwpbank), η οποία προσφέρει επεξεργασία τίτλων σε περίπου 1.200 τράπεζες στη Γερμανία, δημιουργεί μια νέα πλατφόρμα, την wpNex, που θα προσφέρει Bitcoin σε όλους τους πελάτες λιανικής των θυγατρικών της κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.  Η νέα υπηρεσία θα διαθέτει λογαριασμούς κρύπτο μαζί με άλλους λογαριασμούς πελατών τραπεζών και […]