Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Cointelegraph καλωσορίζει την Brickken: A new step in asset tokenization

Καθώς η ψηφιοποίηση κατακτά τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, το tokenization γίνεται αναπόσπαστο μέρος της αυριανής κεφαλαιαγοράς. Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας blockchain,τα tokenization securitizes assets με ψηφιακό τρόπο και δημιουργεί μια πληθώρα ευκαιριών για περιουσιακά στοιχεία, αγορές και δυνητικούς επενδυτές. ✅Brickken Presale: https://bit.ly/Brickken4u . Κερδίστε 5% επιπλέον BKN από τον σύνδεσμο Η συνεχώς αυξανόμενη αγορά tokenization αναμένεται […]