Η θυγατρική Boerse Stuttgart Digital λαμβάνει τελική έγκριση για την φύλαξη κρύπτο

Η Boerse Stuttgart Digital, η επωνυμία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του exchange group Boerse Stuttgart, ανακοίνωσε στις 30 Μαρτίου ότι η υπηρεσία blocknox της έλαβε την τελική άδεια από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) για να λειτουργεί ως θεματοφύλακας κρυπτονομισμάτων. Ο Όμιλος Boerse Stuttgart προσφέρει τώρα πλήρως ελεγχόμενη μεσιτεία, διαπραγμάτευση και φύλαξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε . […]