Οι ανεπτυγμένες αγορές υστερούν στις ψηφιακές πληρωμές: Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας BlackRock, Λάρι Φινκ, τόνισε τις δυνατότητες των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και του tokenization για τον κλάδο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην ετήσια επιστολή του προέδρου προς την εταιρεία.  Η επιστολή δημοσιεύτηκε στις 15 Μαρτίου και αφορούσε διάφορα θέματα ενδιαφέροντος για την εταιρεία κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένων […]