Το Bitcoin Lightning Network είναι 1.000 φορές φθηνότερο από τη Visa και τη MasterCard: Δεδομένα

Τα νέα δεδομένα από την Glassnode καταδεικνύουν ότι το Bitcoin του. Η χρήση του δικτύου Lightning είναι σημαντικά φθηνότερη από τα παλαιότερα δίκτυα πληρωμών. Το μέσο ποσοστό τελών, ή το κόστος αποστολής αξίας μέσω του δικτύου Lightning, είναι 0,0029%, δηλαδή 1.000 φορές φθηνότερο από αυτό των επεξεργαστών πληρωμών MasterCard ή Visa. Ο James Check, επικεφαλής […]