Η αυστραλιανή τράπεζα ANZ “μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες” σταματά τις αναλήψεις μετρητών από πολλά υποκαταστήματα

Η ANZ, μία από τις «Τέσσερις Μεγάλες» τράπεζες της Αυστραλίας, θα σταματήσει να διευκολύνει τις αναλήψεις και τις καταθέσεις από ορισμένα υποκαταστήματά της στην Αυστραλία, καθώς προσπαθεί να ωθήσει τους πελάτες της στη χρήση ενός διαρκώς μειούμενου αριθμού ΑΤΜ και μηχανημάτων καταθέσεων. Η απόφαση δέχθηκε αντιδράσεις, με επικριτές όπως η Patricia Sparrow, Διευθύνουσα Σύμβουλος του […]