Το δίκτυο Astar θα ξεκινήσει smart contracts που υποστηρίζουν virtual machines

Το πρωτόκολλο αποκεντρωμένων εφαρμογών (DApp) Multichain Astar Network θα ξεκινήσει τη δεύτερη επανάληψη των έξυπνων συμβολαίων του που υποστηρίζουν τόσο το Ethereum Virtual Machine (EVM) όσο και το WebAssembly Virtual Machine (WASM VM) στο mainnet του στις 6 Απριλίου. Σε ανακοίνωση που απέστειλε, ο ιδρυτής της Astar Network, Sota Watanabe, εξήγησε ότι η νέα ενημέρωση […]