Χρηματοοικονομικές ευπάθειες που βασίζονται σε κρύπτο σε αναδυόμενες αγορές: Ανάλυση από έγγραφα BIS

Τα κρυπτονομίσματα, τα οποία κάποτε χαιρετίζονταν ως πιθανές λύσεις για τις χρηματοοικονομικές προκλήσεις στις αναδυόμενες αγορές, έχουν αντίθετα επιδεινώσει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στις οικονομίες αυτές, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη μελέτη που…

Continue ReadingΧρηματοοικονομικές ευπάθειες που βασίζονται σε κρύπτο σε αναδυόμενες αγορές: Ανάλυση από έγγραφα BIS