Παρουσιάζουμε την πώληση του Space ID (ID) Token στο Binance Launchpad!

Η Binance είναι ενθουσιασμένη που ανακοινώνει το 30ο έργο στο Binance Launchpad – το Space ID (ID). Η πώληση token για το Space ID θα ακολουθήσει τη μορφή συνδρομής του Launchpad, με την καταγραφή των υπολοίπων BNB των χρηστών να ξεκινά στις 2023-03-17 00:00 (UTC). Η Binance θα καταγράφει τα υπόλοιπα BNB των χρηστών για […]