Το ΔΝΤ εξετάζει τον σχεδιασμό των CBDC στο πλαίσιο της ισλαμικής τραπεζικής και διαπιστώνει ότι ορισμένοι κίνδυνοι μεγεθύνονται

Ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας μπορεί να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική αυξάνοντας την ταχύτητα του χρήματος, την αποδιαμεσολάβηση, την αστάθεια των τραπεζικών αποθεματικών, την υποκατάσταση νομισμάτων και τις μεταβαλλόμενες ροές κεφαλαίων, ακόμη και όταν δεν είναι σχεδιασμένο να το κάνει, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο . Ο ακούσιος αντίκτυπος ενός CBDC μπορεί να […]