Το ΔΝΤ προσφέρει πέντε συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου στον τομέα των κρυπτονομισμάτων
governments

Το ΔΝΤ προσφέρει πέντε συστάσεις για τη διαχείριση του κινδύνου στον τομέα των κρυπτονομισμάτων

Καθώς οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές στρέφουν όλο και περισσότερο την προσοχή τους στα κρυπτονομίσματα, το ΔΝΤ δημοσίευσε ένα έγγραφο που παρέχει πέντε συστάσεις για να βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να διαχειριστούν τον κίνδυνο στον τομέα των κρυπτονομισμάτων χωρίς να καταπνίγουν την καινοτομία.

Οι συστάσεις έρχονται στον απόηχο μιας καταστροφικής χρονιάς για την αγορά κρυπτονομισμάτων που είδε την αποτυχία του εξέχοντος stablecoin TerraUSD, των hedge funds που εστιάζονται στα κρύπτο, συμπεριλαμβανομένου του Three Arrows Capital και μεγάλων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων όπως το FTX.

Τα γεγονότα του 2022 «δημιούργησαν σοβαρές ανησυχίες για την ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των χρηστών», ανέφερε το ΔΝΤ. «Και με τους αυξανόμενους και βαθύτερους δεσμούς με το βασικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν ανησυχίες για συστημικό κίνδυνο και χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο εγγύς μέλλον».

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, αυτές οι ανησυχίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης παγκόσμιων προτύπων που δίνουν στις ρυθμιστικές αρχές ένα συνεπές σύνολο κανόνων για να δουλέψουν, και με την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ρύθμισης και εποπτείας.

Τα κρύπτο περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των stablecoin, δεν έχουν ακόμη ανέβει στο ανάστημα όπου αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το ΔΝΤ είπε ότι θέλει να καθιερώσει πρότυπα προτού ανέβει σε αυτό το επίπεδο.

«Ορισμένες αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχουν ήδη επηρεαστεί σημαντικά», ανέφερε το ΔΝΤ. «Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για τις ρυθμιστικές αρχές να διαχειρίζονται γρήγορα τους κινδύνους από τα κρύπτο, χωρίς να καταπνίγουν την καινοτομία».

Η πρώτη σύσταση από το ΔΝΤ είναι ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών κρύπτο θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι, εγγεγραμμένοι και εξουσιοδοτημένοι. «Αυτό περιλαμβάνει εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, μεταφοράς, ανταλλαγής, διακανονισμού και φύλαξης, με κανόνες όπως αυτοί που διέπουν τους παρόχους υπηρεσιών στον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό τομέα».

Το ΔΝΤ τόνισε τη σημασία όλων των περιουσιακών στοιχείων των πελατών να διαχωρίζονται σαφώς από τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε μια εταιρεία κρυπτογράφησης και να «αποκλείονται από άλλες λειτουργίες».

Δεύτερον, οι οντότητες που εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις που τις βοηθούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο, όπως «ισχυρές απαιτήσεις διαφάνειας και γνωστοποίησης, ώστε οι αρχές να μπορούν να εντοπίζουν βασικές εξαρτήσεις». Θα μπορούσε ενδεχομένως να απαγορευτεί στις οντότητες να παρέχουν πολλαπλές λειτουργίες εάν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων.

Η τρίτη σύσταση είναι οι εκδότες stablecoin να υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας. «Εάν δεν ρυθμιστούν σωστά, τα stablecoins θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα», ανέφερε το ΔΝΤ. «Ανάλογα με το μοντέλο και το μέγεθος της συμφωνίας stablecoin, μπορεί να χρειαστεί ισχυρή ρύθμιση τραπεζικού τύπου».

Τέταρτον, το ΔΝΤ πρότεινε να υπάρχουν σαφείς απαιτήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τα ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλληλεπιδρούν με τα κρύπτο, με περιορισμούς στο επίπεδο έκθεσής τους. «Εάν παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από αυτές τις λειτουργίες».

Και πέμπτον, το ΔΝΤ ζήτησε τη θέσπιση «ισχυρής, συνολικής, παγκόσμιας συνεπούς ρύθμισης και εποπτείας κρύπτο». Είπαν ότι η παγκόσμια φύση των κρύπτο σημαίνει ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υιοθετήσουν μια συντονισμένη εθνική προσέγγιση που μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο και προοπτικές κινδύνου.

Το ΔΝΤ ολοκλήρωσε το έγγραφο σημειώνοντας ότι ο περιορισμός των κινδύνων των χρηστών όσον αφορά τα κρύπτο θα είναι δύσκολος λόγω της ταχείας εξέλιξης του κλάδου. Η χρηματοοικονομική υπηρεσία του ΟΗΕ δεσμεύτηκε ότι «θα συνεχίσει να εργάζεται με παγκόσμιους φορείς και κράτη μέλη για να βοηθήσει τους κορυφαίους φορείς χάραξης πολιτικής που εργάζονται σε αυτό το θέμα να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους μεμονωμένους χρήστες καθώς και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://www.kitco.com/news/2023-01-20/IMF-offers-five-recommendations-to-manage-risk-in-the-crypto-sector.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X