Η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα εκτελεί τις πρώτες δοκιμές CBDC
CBDC

Η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα εκτελεί τις πρώτες δοκιμές CBDC

Η νομισματική αρχή είπε ότι θα πραγματοποιήσει περαιτέρω δοκιμές το πρώτο τρίμηνο.

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας (CBRT) διεξήγαγε τις πρώτες δοκιμές της τουρκικής ψηφιακής λίρας της.

Σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη, η CBRT πραγματοποίησε με επιτυχία τις πρώτες συναλλαγές πληρωμών στο δίκτυο ψηφιακών νομισμάτων της κεντρικής τράπεζας (CBDC) ως μέρος μιας αρχικής δοκιμαστικής φάσης.

«Το πρώτο τρίμηνο του 2023, η CBRT θα συνεχίσει τις πιλοτικές δοκιμές εφαρμογών μικρής κλίμακας, κλειστού βρόχου που διεξάγονται με τεχνολογικούς φορείς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα δημοσιοποιηθούν σε μια ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης», ανέφερε η τράπεζα στην ανακοίνωση.

Το 2023, η τουρκική ψηφιακή λίρα θα περάσει σε προχωρημένα στάδια όπου η κεντρική τράπεζα θα διεξάγει πιλοτικές δοκιμές με ευρεία συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, πρόσθεσε το CBRT.

«Μελέτες για τη νομική διάσταση της ψηφιακής τουρκικής λίρας δείχνουν ότι η ψηφιακή ταυτοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για το έργο. Ως εκ τούτου, οι μελέτες για τις τεχνολογικές απαιτήσεις και το οικονομικό και νομικό πλαίσιο της ψηφιακής τουρκικής λίρας θα τεθούν σε προτεραιότητα όλο το 2023», ανέφερε η τράπεζα.

Τον Οκτώβριο, η Διεύθυνση Στρατηγικής και Προϋπολογισμού της Τουρκίας παρουσίασε ένα ετήσιο πρόγραμμα για το 2023 που περιελάμβανε τη συζήτηση ενός CBDC που θα ενσωματωνόταν με την ψηφιακή ταυτότητα και το FAST, ένα σύστημα πληρωμών που διαχειρίζεται η τουρκική κεντρική τράπεζα.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://www.coindesk.com/policy/2022/12/29/turkish-central-bank-runs-first-cbdc-tests/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X