Η ΕΚΤ θα αποφασίσει εάν θα εκδώσει ψηφιακό ευρώ το 2023
CBDC

Η ΕΚΤ θα αποφασίσει εάν θα εκδώσει ψηφιακό ευρώ το 2023

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε νέα έκθεση σχετικά με την πρόοδο της έρευνάς της για την πιθανή κυκλοφορία ενός ψηφιακού ευρώ. Η έρευνα θα συνεχιστεί το επόμενο έτος με τη ρυθμιστική αρχή να σχεδιάζει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου το φθινόπωρο του 2023.

Η ΕΚΤ θα αναπτύξει κανόνες για την ψηφιακή διανομή του ευρώ μέσω διαμεσολαβητών

Η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης δημοσίευσε μια δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόοδο της φάσης έρευνας του έργου της για την έκδοση μιας ψηφιακής έκδοσης του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος. Το έγγραφο παρουσιάζει ένα σύνολο επιλογών σχεδιασμού και διανομής, που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και καθορίζει τους ρόλους της ΕΚΤ και των συμμετεχόντων στην αγορά στο ψηφιακό οικοσύστημα του ευρώ.

Ακριβώς όπως τα τραπεζογραμμάτια σήμερα, ένα ψηφιακό ευρώ θα ήταν υποχρέωση στον ισολογισμό του Ευρωσυστήματος, της νομισματικής αρχής της ευρωζώνης που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, το Ευρωσύστημα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο της ψηφιακής έκδοσης και διακανονισμού του ευρώ, εξηγεί η ρυθμιστική αρχή.

Οι εποπτευόμενοι μεσάζοντες, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, θα διανέμουν το ψηφιακό ευρώ στους τελικούς χρήστες — ιδιώτες, εμπόρους και επιχειρήσεις — ανοίγουν ψηφιακά πορτοφόλια ευρώ, επεξεργάζονται πληρωμές και παρέχουν άλλες σχετικές υπηρεσίες. Η διενέργεια ελέγχων για τη γνώση του πελάτη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είναι επίσης μέρος των αρμοδιοτήτων τους. Η ΕΚΤ τονίζει επίσης:

Η πληρωμή σε ψηφιακό ευρώ θα πρέπει πάντα να αποτελεί επιλογή, ανεξάρτητα από την οντότητα με την οποία οι τελικοί χρήστες ανοίγουν λογαριασμούς ή πορτοφόλια ψηφιακού ευρώ και τη χώρα προέλευσής τους.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ θα ελαχιστοποιήσει τη συμμετοχή του στην επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών. «Το Ευρωσύστημα δεν θα μπορούσε να συμπεράνει πόσα ψηφιακό ευρώ κατέχει οποιοσδήποτε μεμονωμένος τελικός χρήστης ούτε να συμπεράνει τα πρότυπα πληρωμής των τελικών χρηστών», διευκρίνισε η νομισματική αρχή.

Η φάση έρευνας του έργου ψηφιακού ευρώ ξεκίνησε το 2021. Η ΕΚΤ εξέδωσε την πρώτη της έκθεση προόδου τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι εργασίες για ένα εγχειρίδιο κανόνων για το σύστημα διανομής θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας θα επανεξετάσει τα αποτελέσματα της έρευνας το φθινόπωρο του 2023 και θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε φάση υλοποίησης, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://news.bitcoin.com/ecb-to-decide-whether-to-issue-digital-euro-in-2023/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X