Η επιτροπή DCMS του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά έρευνα για τα NFTs και το Blockchain
Blockchain governments / banks

Η επιτροπή DCMS του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά έρευνα για τα NFTs και το Blockchain

Η Επιτροπή Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού (DCMS) του βρετανικού κοινοβουλίου δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία, τους κινδύνους και τα οφέλη των (NFTs) και του Blockchain. Η DCMS σημείωσε ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως τα NFTs παρέχουν ευέλικτη ιδιοκτησία, καθιστώντας τα ελκυστικά για ευρεία υιοθέτηση. Όμως, με περιορισμένη ρύθμιση των NFT στο Ηνωμένο Βασίλειο, η DCMS εξετάζει πώς μπορεί να εκτεθούν οι επενδυτές.

Στις 4 Νοεμβρίου 2022, η DCMS κάλεσε σε υποβολή στοιχείων σχετικά με τα ακόλουθα:

Κατά πόσον η ελαφριά ρύθμιση των NFT στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι επαρκής
Ποιες πιθανές βλάβες μπορεί να προκαλέσει η κερδοσκοπία NFT σε ευάλωτα άτομα
Κατά πόσον τα Blockchains προσφέρουν ασφάλεια στους Βρετανούς επενδυτές
Ποια δυνητικά οφέλη μπορεί να αποκομίσουν τα άτομα και η κοινωνία από την κερδοσκοπία NFT


Η DCMS ελπίζει ότι η έρευνα θα βοηθήσει το Κοινοβούλιο να κατανοήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν τα NFTs και τo Blockchain, δεδομένου ότι μπορούν να εκδημοκρατίσουν τον τρόπο με τον οποίο αγοράζονται και πωλούνται περιουσιακά στοιχεία. Η έρευνα μπορεί επίσης να βοηθήσει να προσδιοριστεί κατά πόσον απαιτείται περισσότερη ρύθμιση, καθώς η ρύθμιση των NFT στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε μεγάλο βαθμό ανύπαρκτη.

Ο πρόεδρος της DCMS, βουλευτής Julian Knight, δήλωσε: “Τα NFTs σάρωσαν τον ψηφιακό κόσμο τόσο γρήγορα που δεν είχαμε χρόνο να σταματήσουμε και να σκεφτούμε. Τώρα που η αγορά εκτρέπεται άγρια και υπάρχουν φόβοι ότι η φούσκα μπορεί να σκάσει, πρέπει να κατανοήσουμε τους κινδύνους, τα οφέλη και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας”.

Η πρόσκληση για την έρευνα λήγει στις 6 Ιανουαρίου 2023.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://www.jdsupra.com/legalnews/uk-dcms-committee-launches-inquiry-into-3951697/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X