Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών επιτρέπει πλέον στις τράπεζες να χρησιμοποιούν blockchains χωρίς άδεια και να διατηρούν το 2% του «κεφαλαίου πρώτης βαθμίδας» τους σε bitcoin
Blockchain governments / banks

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών επιτρέπει πλέον στις τράπεζες να χρησιμοποιούν blockchains χωρίς άδεια και να διατηρούν το 2% του «κεφαλαίου πρώτης βαθμίδας» τους σε bitcoin

63 κεντρικές τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν χώρες που αντιπροσωπεύουν το 95% του συνολικού ΑΕΠ του κόσμου, είναι πλέον σε θέση να δεσμεύσουν bitcoin.

Αναλυτικά : https://www.bis.org/bcbs/publ/d545.pdf

Author: Dimitrios Alexandridis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X