Η Αργεντινή Οργανώνει Εθνική Επιτροπή Blockchain για την Εφαρμογή Στρατηγικής σε Κρατικό Επίπεδο
Blockchain governments / banks

Η Αργεντινή Οργανώνει Εθνική Επιτροπή Blockchain για την Εφαρμογή Στρατηγικής σε Κρατικό Επίπεδο

Η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει ορίσει μια εθνική επιτροπή blockchain προκειμένου να θεσπίσει τις οδηγίες για μια στρατηγική υιοθέτησης blockchain σε κρατικό επίπεδο. Σε ένα έγγραφο, η Αργεντινή επισημαίνει τη σημασία αυτής της τεχνολογίας για το μέλλον και παρουσιάζει αρκετές περιπτώσεις χρήσης που θα ωφεληθούν από την εισαγωγή του blockchain για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Η Αργεντινή σχηματίζει Εθνική Επιτροπή Blockchain

Όλο και περισσότερες χώρες ρίχνουν τώρα μια ματιά στο πώς η εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain μπορεί να βελτιώσει ορισμένες από τις δημόσιες λειτουργίες τους. Η Αργεντινή εξέδωσε πρόσφατα τις εθνικές της οδηγίες για το blockchain.

Το έγγραφο , που παρουσιάστηκε στις 7 Δεκεμβρίου, δημιουργεί επίσης μια εθνική επιτροπή blockchain, η οποία θα έχει την ευθύνη να «λειτουργεί ως συνομιλητής στο τοπικό οικοσύστημα blockchain προωθώντας τη διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών blockchain και μια καλή κυβέρνηση».

Η επιτροπή θα αποτελείται από τη Γραμματεία Δημόσιας Καινοτομίας και άλλους οργανισμούς του κράτους που θα αναπτύξουν δημόσιες πολιτικές και τεχνολογικές λύσεις βασισμένες σε blockchain. Ωστόσο, αυτές οι άλλες οργανώσεις που καλούνται να συμμετάσχουν στην επιτροπή δεν αναφέρονται αναλυτικά ως μέρος του εκδοθέντος πλαισίου.

Περιοχές ενδιαφέροντος

Το πλαίσιο που εκδόθηκε από την κυβέρνηση παρουσιάζει διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει η τεχνολογία blockchain για την υποβοήθηση αποκλειστικών λειτουργιών του κράτους. Ο πρώτος τομέας στον οποίο προδιαγράφεται ότι έχει χρήσεις είναι ο έλεγχος, δεδομένου του μεγάλου μεγέθους και της εμβέλειας ορισμένων κυβερνητικών δομών. Το blockchain προτείνεται ως στοιχείο που θα εκπληρώσει δύο λειτουργίες από αυτή την άποψη: να βοηθήσει τους πολίτες να δουν πώς το κράτος επενδύει δημόσια κεφάλαια και να συγκεντρώσει όλες τις δημόσιες διαδικασίες χρησιμοποιώντας μια δομή.

Ο δεύτερος τομέας έχει να κάνει με την ταυτότητα του πολίτη. Το κράτος της Αργεντινής θεωρεί ότι το blockchain μπορεί να είναι χρήσιμο για να βοηθήσει στις διαδικασίες αναγνώρισης, αποφεύγοντας πλαστές ταυτότητες και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές. Η οργάνωση ενός συστήματος γύρω από το blockchain θα έδινε σε τρίτους απλούς τρόπους επιβεβαίωσης της εγκυρότητας αυτών των εγγράφων.

Από αυτή την άποψη, υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες που χρησιμοποιούν blockchain για το σκοπό αυτό. Η πόλη του Μπουένος Άιρες εφαρμόζει επί του παρόντος ένα σύστημα που ονομάζεται Tangoid και αναμένει ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο ως μέρος μιας ώθησης ψηφιοποίησης. Η πόλη θα τρέξει επίσης κόμβους Ethereum ως πείραμα για να εξετάσει την εσωτερική λειτουργία του κρυπτονομίσματος, για να το κατανοήσει καλύτερα για ρυθμιστικούς σκοπούς.

Author: Dimitrios Alexandridis

Article: https://news.bitcoin.com/argentina-organizes-national-blockchain-committee-to-implement-state-level-strategy/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X