Η Binance εγκαινιάζει τις συναλλαγές με μηδενικές χρεώσεις ETH/BUSD

Συνάδελφοι Binancians,

Η Binance θα εισαγάγει συναλλαγές με μηδενική χρέωση για το ζεύγος διαπραγμάτευσης ETH/BUSD spot στις 26-08-2022, 00:00 (UTC).

Περίοδος ισχύος: 26-08-2022 00:00 (UTC) έως 26-09-2022 00:00 (UTC).

  • Όλοι οι χρήστες θα απολαμβάνουν μηδενικές χρεώσεις κατασκευαστή και παραλήπτη για το ζεύγος διαπραγμάτευσης spot ETH/BUSD.
  • Το ζεύγος άμεσης διαπραγμάτευσης ETH/BUSD θα εξαιρεθεί από εκπτώσεις προμηθειών BNB, εκπτώσεις τελών ή οποιαδήποτε άλλη μορφή προσαρμογών τελών ή προωθήσεων τελών.
  • Χρήστες VIP: Ο όγκος συναλλαγών στο ζεύγος σποτ συναλλαγών ETH/BUSD θα εξαιρεθεί από τον υπολογισμό όγκου 30 ημερών προς το Επίπεδο Προμήθειας Συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποκλειστικές υπηρεσίες θεσμικών και VIP υπηρεσιών μας, μεταβείτε στις Βελτιωμένες Υπηρεσίες Ιδρυμάτων της Binance. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή βασικού λογαριασμού σας για περαιτέρω απορίες.
  • Spot Liquidity Providers: Ο όγκος Maker στο ζεύγος spot συναλλαγών ETH/BUSD θα εξαιρεθεί από τον υπολογισμό όγκου κατασκευαστή προς το Πρόγραμμα Spot Liquidity Provider.

Σημείωση:

  • Η Binance διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει συναλλαγές που θεωρούνται ότι αποτελούν συναλλαγές ξεπλύματος χρημάτων ή παράνομα μαζικούς καταχωρισμένους λογαριασμούς, καθώς και συναλλαγές που εμφανίζουν χαρακτηριστικά αυτοσυναλλαγών ή χειραγώγησης αγοράς.
  • Όλος ο όγκος συναλλαγών και οι μετρήσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα μετριούνται από την Binance κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  • Ο υπολογισμός της αμοιβής κατασκευαστή, των εκπτώσεων τελών ανάληψης και του όγκου VIP 30 ημερών θα συνεχιστεί στο τέλος αυτού του προγράμματος, με την επιφύλαξη περαιτέρω ενημερώσεων.

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη!

Binance Team

23-08-2022

Συναλλαγές εν κινήσει με την εφαρμογή κρυπτογράφησης της Binance (iOS/Android)

Βρείτε μας στο

Telegram: https://t.me/binanceexchange

Twitter: https://twitter.com/binance

Facebook: https://www.facebook.com/binance

Instagram: https://www.instagram.com/binance

Η Binance διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

 

 

 

 

Οι απόψεις και οι ιδέες που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του site. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.

Author: Binance

Article: https://www.binance.com/en/support/announcement/5d8f9c0a68e24b82bff743a342dfa9b9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)