Γιατί η αποδυνάμωση της ορμής του Bearish Bitcoin θα μπορούσε να δώσει στους Bulls το πάνω χέρι

Η τιμή του Bitcoin έχει χτυπήσει τους τελευταίους αρκετούς μήνες, με αποτέλεσμα το χειρότερο κλείσιμο τριμήνου από το 2011. Η πτωτική δυναμική ήταν βάναυση καθώς η εξασθένιση της μετάδοσης εξαπλώνεται στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, η πτωτική δυναμική στα εβδομαδιαία χρονοδιαγράμματα έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται, παρέχοντας στους Bulls την πρώτη τους ευκαιρία να κεφαλαιοποιήσουν σε κάποιο χρονικό διάστημα.

Το Bitcoin Bearish Weekly Momentum αρχίζει να εξασθενεί, μπορούν οι Bulls να κεφαλαιοποιήσουν;
Στον πραγματικό κόσμο, η ορμή είναι το μέτρο της ταχύτητας και της μάζας. Στα χρηματοοικονομικά, ο όρος περιγράφει το ρυθμό ταχύτητας με τον οποίο αλλάζει η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του Bitcoin έπεσε κατακόρυφα από πάνω από 60.000 $ σε 20.000 $ σε διάστημα έξι μηνών, η πτωτική δυναμική ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη.

Ωστόσο, σε εβδομαδιαία χρονικά πλαίσια, έχουν εντοπιστεί τα πρώτα σημάδια μείωσης της πτωτικής ορμής.

Η πτωτική ορμή εξασθενεί σύμφωνα με το ιστόγραμμα LMACD | Πηγή: BTCUSD στο TradingView.com
Στο ιστόγραμμα MACD, η πτωτική ορμή εξασθενεί όπως φαίνεται από το ιστόγραμμα που αλλάζει από κόκκινο σε ροζ.

Η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η ορμή θα θεωρείται ανοδική μόνο όταν το ιστόγραμμα περάσει τη γραμμή μηδέν και γίνει πράσινο.

Ένα πράσινο σήμα δεν είναι πάντα μια αξιόλογη αγορά | Πηγή: BTCUSD στο TradingView.com
Το να γίνει πράσινο δεν επιβεβαιώνει πάντα σημαντική ανοδική πορεία. Γιατί λοιπόν οι Bulls να θέλουν να εξετάσουν την τρέχουσα ρύθμιση; Όπως λέει και η παροιμία, «σε περίπτωση αμφιβολίας, σμίκρυνση».

Κατά τη σμίκρυνση, η πτωτική εβδομαδιαία μείωση της ορμής γίνεται πιο σημαντική όταν λάβετε υπόψη το επίπεδο στο οποίο συμβαίνει η μετατόπιση της ορμής. Το εβδομαδιαίο MACD δίνει επί του παρόντος ένδειξη -0,20. Οι προηγούμενες πτώσεις στην αγορά έπεσαν κατά ένα κλάσμα κάτω στο -0,21.

Η ορμή γυρίζει εκεί που έχουν μπει περασμένα πυθμένα | Πηγή: BTCUSD στο TradingView.com
Αυτό δεν αποτελεί ακόμα εγγύηση ότι οι Bulls θα ανακτήσουν το πάνω χέρι. Ωστόσο, θα μπορούσε ένας τρίτος πυθμένας σε αυτό το επίπεδο να καταλήξει να είναι η γοητεία που ήλπιζαν οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων; Οι Bulls θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την πιθανή μετατόπιση της ορμής και να συνεχίσουν – ωθώντας το ιστόγραμμα στο πράσινο.

Η ανάκτηση 29.000 δολαρίων θα ήταν ένα ισχυρό πρώτο βήμα, αλλά δεδομένης της πιθανότητας μιας ύφεσης στο μέλλον, οι επενδυτές πιθανότατα θα χρειάζονταν πιο πειστικούς σε μια απόδοση στα 50.000 δολάρια ή παραπάνω.

Εάν η πτωτική ορμή επιστρέψει πριν τελειώσει η εβδομάδα και ωθήσει το ιστόγραμμα στο κόκκινο, οι Bulls μπορούν να ξεχάσουν ένα ράλι για λίγο ακόμα.

 

 

 

Οι απόψεις και οι ιδέες που εκφράζονται εδώ είναι αποκλειστικά αυτές του συγγραφέα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις του site. Κάθε κίνηση επένδυσης και διαπραγμάτευσης συνεπάγεται κίνδυνο, θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.

Author: Tony Spilotro

Article: https://www.newsbtc.com/analysis/btc/bitcoin-bearish-weekly-momentum/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)